“Tarım planlaması üretimi engellemeye dönüşmemeli”

Toplantıda, yönetmeliğin bazı eksikler içerdiği vurgulanırken, tüm paydaşların görüş ve önerilerinin alındığı bir rapor Bakanlığa verilmek üzere imzaya açıldı.

“Tarım planlamasında eksikler olduğunu gördük”

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, katma değeri olan tarım ve hayvancılık sektörünün verimliliği adına Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hazırlık içinde olduğu ‘Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik Taslağı’nın, sektörün uzun süredir talep ettiği ve beklediği bir çalışma olduğunu vurguladı.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak pandemiden bu yana ulusal çapta, geniş katılımlı, sektörün her paydaşının temsil edildiği ‘Üretmezsek, Tükeniriz’ temalı buluşmalar gerçekleştirdiklerini anımsatan Çakır, bu toplantılarda öne çıkan iki konunun, tarımda verimsizlik ve planlamanın olmaması olduğunu belirtti.

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, “Bakanlığımızın sesimize kulak vererek başlattığı mevzuat çalışmasını önemsiyoruz. Bu zaten tüm sektörün beklentisiydi. Ancak, taslağı Mersin’in tüm tarım paydaşlarıyla incelediğimizde bazı eksikler olduğunu gördük. Taslağın hazırlanırken sahanın görüşlerinin yeterince alınmadığı kanısına vardık. Merkeziyetçi kararlar ne yazık ki reel sektörün gerçekleriyle uyuşmamaktadır.

Bu anlamda çiftçilerden üretici birliklerine, meslek odalarından akademi dünyasına kadar, sektörün tüm paydaşlarının düşünceleri alınmadan alelacele çıkarılacak bir yönetmeliğin faydadan çok zarar getireceğine, sorunlar yaratacağına inanıyoruz. Bu anlamda Mersin tarım sektör temsilcileri olarak tüm paydaşların öneri ve düşüncelerinin yansıdığı, ortak aklı yakalayan bir yönetmelik hazırlanana kadar bu taslağın ertelenmesini bekliyoruz” diye konuştu.

“Teşvik ve destek içeren bir tarım planı bekliyoruz”

Toplantıda sektör paydaşları şu maddelere dikkat çekti:

-Yönetmelik taslağında eğimi yüzde 6 altında olan bölgelerde yeni meyve bahçesi tesisine izin verilmemesi Çukurova’da meyvecilik yatırımı yapılamayacağı anlamına gelmektedir.

-Taslak kesinleştiğinde, bu yönetmeliğin sahada doğru bir şekilde uygulanabilirliğini görebilmek ve yönetmeliği geliştirebilmek amacı ile pilot il/ilçe ve pilot ürünler belirlenip dar kapsamda denemeler yapılması yönünde bir uygulama geliştirilmesi yerinde olacaktır.

-Yeterlik oranı ve arazinin eğim konusu tarımsal planlamada tek kriter olamaz. TÜİK istatistik verileri ile sahanın gerçekleri iyi incelenmelidir. Ülke ihtiyaçlarımız düşünülürken sadece nüfusa göre tüketim değil, ihracat ve doğal afetler de göz önünde tutulmalıdır.

-Planlamada ana motivasyon zorlama değil, teşvik ve destek mekanizmasının tesisi olmalıdır.

-Tarım envanterimiz net olarak yapılmadan etkin planlamada zorluklar yaşanacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir